class="fullimg"

Ngā mātāpono

The Trust are guided by the below 7 principles

Rangatiratanga
Kia whakatinana i ngā āhuatanga tika o te rangatiratanga puta noa te hapū

 

Leadership

To live and practise positive leadership throughout the hapū

Manaakitanga
Ko te whānau kei te pokapū o ngā kaupapa manaaki a te poari. Whai muri, kia rongo ngā hau e whā i te kakara o te manaaki o Ngāti Whātua Orākei

 

Care and host responsibility
Whānau are the core focus of hapū development. Our host responsibility to others will positively reflect our role as tangata whenua

Whanaungatanga
Kia kitea te mana me te tapu o ia kāwai heke i heke iho ai i a Tūperiri hei rangitāmiro i a tātou

 

Kinship
To embrace and acknowledge the importance of our whakapapa and relationships and how these binds us together

Kotahitanga
Kia kotahi te tū kia kotahi te hoe

 

Unity
Stand as one and work together

Kaitiakitanga
Kia tiakina ō tātou whānau, ō tātou whenua, ā tātou taonga me ā tātou rawa mō āke tonu atu

 

Guardianship
To protect our people, our lands, our resources and our taonga forever

Mana Taurite
Kia taurite te whai wāhi atu o ngā uri ki ngā painga me ngā angitu

 

Equity
All hapū members have equal access to benefits and opportunities

Ahi kaa
Kia kōwhiuwhiutia tonutia te ahi kā, kei pūrēhua, ā, ka kewa

 

Keeping the home fires burning
To uphold the unique and important role that Orākei papakāinga maintains across Tāmaki Makaurau